תצפית #405866, לשישית מקומטת, 1 בספטמבר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לשישית מקומטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בספטמבר 2021
נעם שגב
שוליים בוציים של שלולית
182476\670845

צילומים

img of
img of
img of