תצפית #405867, עטינית מגובבת, 1 בספטמבר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עטינית מגובבת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בספטמבר 2021
נעם שגב
שוליים בוציים של שלולית
182482\670860

צילומים

img of