תצפית #405874, אמניה מצרית, 25 בספטמבר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אמניה מצרית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 בספטמבר 2021
צחי פז
נחל זורם
צידי הנחל
עין אל תינה ואל פג'ר
260462\775982צילומים

img of