תצפית #405875, לפופית החיצים, 28 בספטמבר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לפופית החיצים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בספטמבר 2021
אייל שי
שפך נחל ושולי בריכות דגים
שפך נחל דליה
192443\720646
הרבה פרטים פזורים סביב בריכות הדגים