תצפית #405877, שום סתוי, 1 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום סתוי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באוקטובר 2021
יעל אורגד
מצוק במפנה צפוני
נחל מורן
הר מירון
234830\768684 (נקודה מקורבת)
בעקבות גילוי של יובל עברון, שבוע לפנינו - הגענו לנחל מורן ומצאנו כ-20 פרטים, לא באותו מיקום.
צילומים

img of