תצפית #405878, בלוטה פלשתית, 28 בספטמבר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 בספטמבר 2021
יעל אורגד
גן לאומי אשקלון
אשקלון
156952\618695
צילומים

img of
img of