תצפית #405888, עפעפית עגולת-עלים, 29 בספטמבר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 בספטמבר 2021
יהודה שר שלום
הר ברכה
224767\678010
צילומים

img of
img of