תצפית #405890, לשישית מקומטת, 5 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לשישית מקומטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 באוקטובר 2021
דליה בונס
מעזבה
גלילות
182250\672562
הגענו למקום בעקבות הפניות של אמית מנדלסון ושרה דויטש.צילומים

img of