תצפית #405891, ציפורנית גדולה, 4 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית גדולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באוקטובר 2021
רון פרומקין
תל מלאכותי
רוגם עיר גנים
215797\629193
צילומים

img of
img of