תצפית #405892, מרווה כחולה, 4 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרווה כחולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באוקטובר 2021
רון פרומקין
גבעה טרשית ותל מלאכותי
רוגם עיר גנים
215821\629162