תצפית #405893, עפעפית עגולת-עלים, 4 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באוקטובר 2021
נעם שגב
שדה על אדמה כבדה
181808\671136

צילומים

img of
img of