תצפית #405895, עטינית מגובבת, 4 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עטינית מגובבת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 באוקטובר 2021
נעם שגב
שלולית חורף יבשה
180773\671397צילומים

img of
img of