תצפית #405898, עדעד הגליל, 6 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עדעד הגליל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 באוקטובר 2021
Ben Theodore
על סלע כורכר גדול וגבוהה מהחוף
חוף עכו
207205\761153
17 פריטים, בסוף שלבי הפריחה, רק על הקצוות והצד הצפוני של הסלע הכורכר הענש שנמצא במקום,
צילומים

img of
img of
img of