תצפית #405901, לשישית מקומטת, 10 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לשישית מקומטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 באוקטובר 2021
נעם שגב
שלולית חורף יבשה
183516\675336

צילומים

img of
img of