תצפית #405905, אהל הגבישים, 12 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אהל הגבישים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוקטובר 2021
נעם שגב
כורכר
חוף סידנא עלי
סידני עלי
181741\677165
צילומים

img of