תצפית #405906, עפעפית עגולת-עלים, 14 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עפעפית עגולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באוקטובר 2021
נעם שגב
אדמה כבדה
183047\675161

צילומים

img of
img of