תצפית #405907, לשישית מקומטת, 14 באוקטובר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לשישית מקומטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באוקטובר 2021
נעם שגב
אדמה כבדה
183038\675176

צילומים

img of
img of
img of