תצפית #405910, גומא הפפירוס, 18 בנובמבר 2021

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא הפפירוס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בנובמבר 2021
פלג מושון
נאות מרדכי
256107\785324

צילומים

img of