INDEX

© רשות הטבע והגנים 2013-2015 מקור לציטוט: הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל (2007, 2011) אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר 

INDEX

מבוסס על "הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

כל הזכויות שמורות לרשות הטבע והגנים.

העתקה ושימוש בתכני האתר לצרכים חינוכיים ולא מסחריים מותרת ללא בקשה מפורשת ובתנאי שיצויין המקור, למעט איורים ותצלומים.

העתקה ושימוש לצרכים מסחריים אסורה ללא אישור מראש ובכתב.