חופניים הרריים
Thlaspi microstylum

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת שחליים שרועים
שחליים שרועים
שחליים שרועים
פגיע VU
תמונה מאת שחליים גבוהים
שחליים גבוהים
שחליים גבוהים
פגיע VU
תמונה מאת דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
פגיע VU
תמונה מאת דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
סכנת הכחדה EN