סיווג: ברשימת המינים על סף איום ×

120 מינים

תמונה מאת ריבס המדבר
ריבס המדבר
ריבס המדבר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דבקה אפורה
דבקה אפורה
דבקה אפורה
תמונה מאת ארנין ההרים
ארנין ההרים
ארנין ההרים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת עירית דביקה
עירית דביקה
עירית דביקה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ארבע-כנפות צהובות
ארבע-כנפות צהובות
ארבע-כנפות צהובות
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת זצניה מזרחית
זצניה מזרחית
זצניה מזרחית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מרווה סורית
מרווה סורית
מרווה סורית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת חוחן הירדן
חוחן הירדן
חוחן הירדן
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ארביס קווקזי
ארביס קווקזי
ארביס קווקזי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת פרגה צהובה
פרגה צהובה
פרגה צהובה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת תודרה מצויצת
תודרה מצויצת
תודרה מצויצת
תמונה מאת חרצית דביקה
חרצית דביקה
חרצית דביקה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת סמר אפרפר
סמר אפרפר
סמר אפרפר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת שוש קירח
שוש קירח
שוש קירח
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת לוטוס אילתי
לוטוס אילתי
לוטוס אילתי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת טופח ארך-עמוד
טופח ארך-עמוד
טופח ארך-עמוד
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת פרע אזובי
פרע אזובי
פרע אזובי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת שום לבן-קליפות
שום לבן-קליפות
שום לבן-קליפות
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת צפצפת הפרת
צפצפת הפרת
צפצפת הפרת
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אנטינוריית האיים
אנטינוריית האיים
אנטינוריית האיים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מילה סורית
מילה סורית
מילה סורית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מחומש לולייני
מחומש לולייני
מחומש לולייני
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת עפעפית יהודה
עפעפית יהודה
עפעפית יהודה
קרוב לסיכון NT
הצג עוד הצג עוד