observation_system

ברוכים הבאים לאתר הצמחים בסכנת הכחדה של רשות הטבע והגנים, המבוסס על הספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה. לפניכם תמלול ההסבר שבסרטון המתאר את אופן השימוש במערכת התצפיות. לפני שנתחיל, אנא ודאו כי אתם גולשים עם דפדפן מגרסה מעודכנת.


בחלקו הימני של החלון, נמצא סרגל החיפוש. בסרגל זה מופיעים השדות האפשריים לחיפוש ובהם אפשרות השלמה אוטומטית. שימו לב, ניתן לחזור על התהליך ולחפש יותר ממין אחד. בסוגריים מופיע מספר התצפיות הקיימות במערכת. באופן דומה, ניתן גם לחפש תצפיות לפי שמורות טבע וגנים לאומיים, שם צופה או טווח תאריכים. אפשרויות חיפוש מרחבי מתקדם יותר יוצגו בהמשך.


נעבור לדוגמה - נחפש את התצפיות בשמורת הטבע הבטיחה. נבחר את האתר המתאים, ונלחץ על כפתור החיפוש. המידע המבוקש מוצג על גבי מפה, גרף וטבלה. שימו לב כי צבע מין הצמח בגרף - הוא צבעו על גבי המפה. ניתן להתמקד במפה באמצעות כפתורי הפלוס והמינוס או באמצעות גלגלת העכבר. ניתן לגרור את המפה לאזור המבוקש לתצפית. ניתן להחליף רקעים לנוחות התמצאות. בעת לחיצה על תצפית, נפתחת חלונית עם המידע אודות התצפית. לחיצה על שם המין תפתח את עמוד המידע אודותיו בחלון נפרד. לחצן איפוס תצוגה מחזיר אותנו לקנה המידה המקורי. ניתן להשתמש בציר הזמן שבתחתית המפה על מנת לראות את השתנות הדיווחים בזמ או להתמקד בטווח זמנים מסויים. על מנת לחזור לתפריט החיפוש, נשתמש בכפתורי פתח תפריט, ובאיקס ליציאה.


לאחר שהכרנו את אפשרות החיפוש, נכיר את אפשרויות הסינון. את הנתונים שכבר טענו בחיפוש ניתן לסנן בקלות באמצעות כתיבת מילות מפתח בחלונית הסינון. הסינון מעדכן את המפה, הגרף והטבלה גם יחד. ניתן לסנן לפי שם מין הצמח (דוחנן), סינון לפי תאריך התצפית (יולי), סינון לפי שם צופה (שמידע). מחיקת הסינון מחזירה את המצב לקדמותו. 
מתחת לגרף התצפיות מרוכזות בטבלה לפי שמות מיני הצמחים. לחיצה על שם הצמח תפתח את רשימת התצפיות המתאימה. את התצפיות ניתן למיין באמצעות לחיצה על החיצים בראשי העמודות. לחיצה על קוד התצפית שמימין תביא להתמקדות המפה בתצפית ולפתיחת חלונית המידע.

נעבור לדוגמה שניה, ונחפש תצפיות במספר מיני אירוסים (נגב, שחום, ירוחם). כך נוכל לבחון את פיזור התצפיות במרחב, ולאתר שגיאות אפשריות בנתונים. זה המקום לציין כי קיימת גם מערכת המאפשרת תיקוף התצפיות באמצעות הצבעות של בוטנאים מומחים.


במידה ונרצה לחפש תצפיות מחוץ לשמורות טבע או גנים לאומיים, ניתן לעשות זאת באמצעות שורת החיפוש בראש המפה. נוכל להמקד ולהחליף את מפות הרקע בהתאם לצורך, וואז באמצעות הלחצנים המתאימים לצייר מלבן או פוליגון לחיפוש.  למחיקת הפוליגונים ניתן ללחוץ על הX בתחתית המפה. את ציור הפוליגון מסיימים בלחיצה כפולה. לטעינת התצפיות בפוליגון שצויר יש ללחוץ על כפתור החיפוש בתפריט או על זכוכית המגדלת בתחתית המפה.

לעתים מספר התצפיות בחיפוש המבוקש רב, וצפיפות הנקודות על המפה גבוהה או שישנם דיווחים רבים באותה נקודה. מצב האגרגציה מקבץ תצפיות קרובות במרחב ונותן ביטוי לצפיפותן בצבע. בהתמקדות על התצפיות תופיע אינדיקציה לצפיפותן במרחב באמצעות עיגולים צבעוניים. עיגול אדום מיצג תצפיות רבות ועיגול ירוק מיצג תצפיות מועטות. לחיצה על העיגול תביא לפריסת התצפיות החופפות בצורה נוחה להסתכלות.


בשאלות והערות ניתן לפנות אלינו מתפריט תוכן העניינים - צור קשר.