מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 42080 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון אתמול מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון לפני יום 1 מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון לפני יום 1 מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון לפני יום 1 מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון לפני יום 1 מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון לפני יום 1 מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון לפני יום 1 מרב לבל
חוף-השרון
חומעת האווירון לפני יום 1 מרב לבל
חוף-השרון
אוכם תולעני לפני 2 ימים דר בן-נתן
ערבת עברונה
זוגן לבן לפני 2 ימים דר בן-נתן
ערבת עברונה
אוכם תולעני לפני 2 ימים דר בן-נתן
ערבת עברונה
אוכם חד-ביתי לפני 2 ימים דר בן-נתן
ערבת עברונה
זוגן לבן לפני 2 ימים דר בן-נתן
ערבת עברונה
אוכם חד-ביתי לפני 2 ימים דר בן-נתן
ערבת עברונה
זוגן לבן לפני 2 ימים דר בן-נתן
ערבת עברונה
גופנן המדבר לפני 3 ימים דר בן-נתן
נחל שיטה
קדד מדברי לפני 3 ימים דר בן-נתן
נחל שיטה
קדד שימפר לפני 3 ימים דר בן-נתן
נחל שיטה
קדד מדברי לפני 3 ימים דר בן-נתן
נחל שיטה
קדד שימפר לפני 3 ימים דר בן-נתן
נחל שיטה
קורטם פרסי לפני 3 ימים דר בן-נתן
נחל שיטה
חלבלוב סיני לפני 3 ימים דר בן-נתן
נחלים גדולים הרחבה - קצב וחיון
שחליים שרועים לפני 3 ימים דר בן-נתן
נורית קושטא לפני 5 ימים מרב לבל
דרכמונית סורית לפני 5 ימים מימי רון
מחרוזת קשתית לפני 5 ימים מימי רון
מרוות איג לפני 6 ימים מרב לבל
מרוות איג לפני 6 ימים מרב לבל
מרוות איג לפני 6 ימים מרב לבל
מרוות איג לפני 6 ימים מרב לבל
גלונית פלשתית לפני שבוע 1 מרב לבל
כורכר נס ציונה
תלתן פלשתי לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור
תלתן פלשתי לפני שבוע 1 בר שמש
נחל הבשור
דבקת פלשת לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור, קטע פארק האפיק
ולריינית זעירה לפני שבוע 1 מימי רון
ולריינית זעירה לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור, קטע פארק האפיק
דבקת פלשת לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור, קטע פארק האפיק
תלתן פלשתי לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור, קטע פארק האפיק
קחוון פלישתי לפני שבוע 1 מימי רון
ולריינית זעירה לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור
דבקת פלשת לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור
תלתן פלשתי לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור
ולריינית זעירה לפני שבוע 1 מימי רון
דבקת פלשת לפני שבוע 1 בר שמש
נחל הבשור
ולריינית זעירה לפני שבוע 1 בר שמש
נחל הבשור
ולריינית זעירה לפני שבוע 1 דר בן-נתן
נחל הבשור
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 בר שמש
לתצפית יש תמונות 2
אספסת כדורית 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 מימי רון
תלתן פלשתי 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 מימי רון
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 מימי רון
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 מימי רון
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 2
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
ולריינית זעירה 13 במרץ, 2023 מימי רון
חוחן קרדני 13 במרץ, 2023 בר שמש
גברעם
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
כורכר גברעם
דבקת פלשת 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
כורכר גברעם
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 מימי רון
היפוכריס קירח 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
כורכר גברעם
תלתן פלשתי 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
כורכר גברעם
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
גברעם
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 מימי רון
שום תל-אביבי 13 במרץ, 2023 בר שמש
גברעם
קחוון פלישתי 13 במרץ, 2023 דר בן-נתן
גברעם