לְשוֹן-פָר נֶגְבִּית

Anchusa negevensis (Danin) Danin & Hilger

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם נרדף
לשון-שור נגבית
שם נרדף
Hormuzakia negevensis
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אתר מרכזי לשימור
מישור ימין
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
6.3
 
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
1 (1)
% אתרים בשמורות
0

צמח עשבוני רב-שנתי בגובה 20-50 ס"מ. גדל בגושים שקוטרם 15-70 ס"מ. הצמח מכוסה בזיפים לבנים קצרים וארוכים. השורשים בשרניים, לעיתים מלבלבים לגבעולים חדשים. הגבעולים רבים, מסתעפים במקצת.  העלים קשיחים, סרגלניים, בעלי שוליים גלוניים, אורך התחתונים 2-10 ס"מ והעליונים 2-5 ס"מ. התפרחת היא אשכול דליל של פרחים המלווים כל אחד בחפה דמוי עלה קטן, ערוכה בקצה הגבעול. עוקצי הפרחים והגביע גדלים משלב הפרח לשלב הפרי. הפרח נוטה בדרך כלל הצידה והפרי כלפי מטה. הגביע בעל חמש אונות אזמלניות באורך 5-8 מ"מ. הכותרת מסמרית, נכונה, בעלת חמש אונות מעוגלות, כחולה-סגולה בפרחים צעירים, הופכת לארגמנית לאחר מכן. לוע הכותרת חסום בקשקשים שעירים לבנים. הפרודות דמויות קסדה, חלולות באופן חלקי, מצולעות, מבריקות, אורכן 3-4 מ"מ. הפריחה בחודשים מרס ואפריל.

הצמח התגלה בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20 על ידי אבינועם דנין (שגם תיאר אותו כמין חדש למדע) באתר יחיד בשולי מישור ימין אשר בנגב הצפוני. עד כה לא אותר הצמח באתרים נוספים באזור למרות מאמצי חיפוש רבים. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

מדרון מתון של אבן חול שחוקה הנתונה למשטר רוחות חזקות בחברת שבטוט מצויץ, יפרוק המדבר וחמדת השיח.

אנדמי לישראל. הצמח נמצא עד כה רק באוכלוסייה אחת בחולות מישור ימין.

על הסוג לשון-פר – ראה לשון-פר מזרחית. לשון-פר נגבית דומה דמיון מפתיע בצורת הפרודות ללשון-פר מגובבת. לשני המינים יש פרודות דמויות קסדה, אולם לשון-פר מגובבת היא צמח חד-שנתי, בעל פרחים קטנים יותר החבויים במרכז שושנת עלי הצמח או בחיק עלי הגבעולים בעוד של. נגבית היא צמח רב-שנתי בעל פרחים גדולים הערוכים בקצות הגבעולים. לשון-פר מגובבת תוארה ב-1923 כלשון-שור מגובבת (Hormuzakia aggregata) ונכללה מאוחר יותר בסוג לשון-פר. לאחרונה הועברו שני המינים הקרובים שוב לסוג לשון-שור.

מין אנדמי לישראל הגדל בגלילה אחת בלבד באתר יחיד בשולי מישור ימין בנגב, בבית גידול ייחודי של אבן חול מדברית. מכאן החשיבות הרבה של שימורו. גודל האוכלוסייה נאמד בכ-200 פרטים. האיום על האוכלוסיות עלול להגיע מעבודות עפר מקריות שיכולות להכחיד אוכלוסייה שלמה. הצמח אינו מוגן בשמורת טבע מוכרזת.

עריכת סקרים מדוקדקים באזור מישורי ימין-רותם במגמה לאתר אוכלוסיות נוספות. סימון השטח במישור ימין שבו גדלה האוכלוסייה הידועה וגידורו.

עשב רב-שנתי של חולות מדבריים פנימיים הנגב, הגדל באתר יחיד במישור ימין בנגב. אנדמי לישראל. גודל האוכלוסייה הקטן והשטח המצומצם שאותו המין תופש חושף אותו לסכנה ממשית של הכחדה.

Danin, A. 1995. A new Anchusa from Israel. Edinb. J. Bot. 52: 333-336.