שִׁבּוֹלֶת-שׁוּעָל שׁוֹנַת-גְּלוּמוֹת

Avena clauda DurIeu

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
איראנו-טוראני – ים תיכוני (צפון אפריקה)
אתר מרכזי לשימור
צומת גולני / שמורת אום זוקא
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
4.2
 
סכנת הכחדה
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
3 (3)
% אתרים בשמורות
0

צמח חד שנתי צנוע בגובה 20-60 ס"מ. הגבעולים זקופים, יחידים או במקבצים היוצאים מבסיס הצמח. העלים סרגליים, אורכם עד 10 ס"מ; לשונית העלה ריסנית במקצת, קרומית, קטועה. התפרחת - מכבד דליל, מפושק, דומה לתפרחות שאר מיני שיבולת השועל, אורכו 5-15 ס"מ. עוקצי השיבוליות נימיים, בחלק התחתון של התפרחת הם שווים באורכם לאורך השיבולת, העוקצים העליונים יותר ארוכים באופן ניכר. השיבולית אזמלנית, שטוחה, תלויה מטה כעגיל, אורכה 2-3 ס"מ (ללא המלענים), היא מכילה 3-5 פרחים הניתקים אחד אחד בשלב ההפצה כמו בשיבולת-שועל מתפרקת (לעומת ש"ש נפוצה בה יחידת ההפצה היא כל השיבולית ללא הגלומות). הגלומות אינן נושרות, בלתי שוות באורכן באופן בולט - התחתונה בעלת 3-5 עורקים ואורכה כחצי עד שני שליש מאורך הגלומה העליונה שהיא בעלת 5-7 עורקים. המוצים אזמלניים, שעירים, בעלי שלושה מלענים; המוץ של הפרח התחתון באורך 20-25 מ"מ. המלען החיצוני באורך 3-5 ס"מ. בסיס השיבולית קצר ומאוד שעיר. שלושת האבקנים בולטים מתוך השיבולית בעת הפריחה. השחלה והגרגיר שעירים. הפריחה באביב המאוחר, ממרס עד תחילת מאי.

הגליל התחתון, הרי יהודה ומדבר שומרון באתר אחד בכל גלילה. זהו צמח צנוע, דומה למינים אחרים ונפוצים של שיבולת-שועל וקשה לזהותו. לכן מוערך כי הוא נמצא בעשרה אתרים. בגליל התחתון שרד בצומת גולני, אך נעלם מגשר ומגבעת המורה. במדבר שומרון נמצא רק בשמורת אום זוקא. בהרי יהודה נכחד מירושלים ומאזור חברון, אולם נותר באזור יתיר. סך הכל נכחד מארבעה אתרים. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

בתות סירה קוצנית ים-תיכוניות ובתות ספר כמו גם שטחים עשבוניים בשולי בתות.

צמח רחב תפוצה הגדל ממרכז אסיה, הקווקז ומערב אסיה (כולל ישראל) ועד לצפון אפריקה.

בסוג שיבולת-שועל יש כ-25 מינים הנפוצים באירופה, אסיה הממוזגת וצפון אפריקה. ש"ש שונת-גלומות דומה מאד למיני שיבולת-שועל אחרים, אולם מין זה הוא נמוך יותר וללא בדיקה של הגלומות הבלתי שוות לא ניתן להבדילו מהם ולכן ייתכן שהוא נפוץ יותר מהמתועד. בשיבולת-שועל מתפרקת הגלומות שוות והתפרחת גדולה ומסועפת יותר, ובש"ש נפוצה השיבוליות גדולות יותר. באזור הספר ובמדבר נפוץ בארץ עוד מין - שיבולת-שועל ערבתית, הדומה וקרובה מאד לש"ש מתפרקת, אולם מאופיינת בשיבוליות קטנות יותר. ש"ש נפוצה תורבתה ומשמשת כצמח מזון. הטיפוס התרבותי נקרא שיבולת-שועל תרבותית והוא מופיע לעיתים קרובות בשולי שדות חקלאיים, אם כי לא בכמויות גדולות, בדרך כלל לא מוצאים בבר אוכלוסיות בנות קיימא של ש"ש תרבותית. חלק מהזנים התרבותיים מאופייניים בשיבוליות חסרות מלענים. שיבולת-שועל שוטה היא מין בר הגדל בעיקר באירופה, שנגזר מש"ש תרבותית. שיבולת-שועל שונת-גלומות אינה מין המוצא לגידול החקלאי, אולם היא קרובה לו למדי, ומצטרפת לרשימה ארוכה של דגנים וצמחים אחרים הגדלים בר לאורך הסהר הפורה ובישראל והם קרובי בר של צמחי חקלאות. אוכלוסיות הבר של מינים אלו, בניגוד לקרוביהם התרבותיים, מגוונות גנטית ומהוות מאגרים גנטיים חשובים ביותר מהם ניתן לבודד ואף להעביר עמידויות שונות לצמחי התרבות. אלה יכולות להיות עמידויות ליובש, מליחות, מחלות שונות ועוד.

  • מספר האתרים שבהם הצמח קיים פחת עד לפחות ממחצית לעומת הידוע עד שנות ה-60 של המאה ה-20. עם זאת, תיעוד האתרים, למעט ירושלים, מעודכן רק עד סוף שנות ה-70.
  • הבנייה הביאה להכחדת אוכלוסיות שהיו בשטחים פתוחים בירושלים.
  • גדל בשמורת אום זוקא במדבר שומרון - שמורה מופקדת אך לא מוכרזת.
  • הצמח נפוץ בעולם ואינו מצוי בסכנת הכחדה עולמית.

מומלץ לקיים סקר ייעודי לאיתור אוכלוסיות של המין על מנת להשיג תמונת מצב עדכנית באשר למצבו ומכך לגזור דרכי טיפול.

עשב דגני נדיר שקשה לזהותו בשדה, הגדל בבתות ים תיכוניות ובבתות ספר. נדרש סקר נוסף לאיתור אוכלוסיות ולקבלת הערכה עדכנית על מצבו בישראל.