ציפורן סיני

Dianthus sinaicus

ברשימת המינים שאינם בסיכון.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים שאינם בסיכון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.