אֲחִילוֹטוּס שָׂעִיר

Dorycnium hirsutum L. (Ser.) (1825)

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם נרדף
Bonjeanea hirsute
שם אנגלי
Hairy Dorycnium
שם ערבי
זוואתייה אזאב
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אתר מרכזי לשימור
נחל יגור בכרמל
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
 
נכחד
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
0 (1)
גבוהה
% אתרים בשמורות
0

בן-שיח מעוצה בבסיסו, מסועף מאד, המתנשא לגובה של 30-60 ס"מ. העלים תלתניים ושעירים מאד. עלי הלוואי דומים מאוד לעלעלים ולכן העלה נראה כבעל חמישה עלעלים יושבים. הפרחים ערוכים בתפרחות כדוריות הנישאות על גבי עוקץ שאורכו גדול מאורך העלה מחיקו הוא יוצא. בבסיס התפרחת יש 4 עלעלים שעירים. הפרחים גדולים 1-1.5 ס"מ, צבעם לבן שנהב והסירה צבעה סגול. התרמיל קצר, ארוך במעט מהגביע.

גם טרם הכחדתו היה נדיר מאד. נתון בפלורה ובמגדירי הצמחים מהגליל העליון, מהכרמל ומהשומרון מאז שנות השישים לא אותר בשדה. ב-1963 מצא שמידע פרט בודד פורח ליד בית היערן בנחל יגור עליון בכרמל. בעשביית ירושלים שמורים שני פרטים בלבד, אחד מהכרמל והשני מעין השופט ברמות מנשה (ט. קושניר 1940, זהו הגליון שבזכותו צוטט בפלורה פלשתינה האחילוטוס כגדל בשומרון). בעשביית ירושלים אין גליונות עשבייה מהגליל או מהשומרון. המין לא אותר בסקר המינים הנדירים שנערך בכל צפון ישראל. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

חורשים מוצלים וטחובים.

גדל בכל ארצות אגן הים התיכון הצפוניות מספרד במערב ועד טורקיה ולבנון במזרח; בצפון אפריקה ידוע רק באלג'יר וכן ישנה חדירה צנועה לאזור האירו-סיבירי בחוף האטלנטי. צמח תרבות באוסטרליה וצפון אמריקה.

הסוג כולל 4 מינים אשר עיקר תפוצתם באגן-הים התיכון. זהו סוג קרוב מאוד לסוג לוטוס ומשום כך קיבל את השם העברי "אחילוטוס". אחילוטוס שעיר נבדל מאחילוטוס זקוף בפרחיו הגדולים עד כדי פי שניים מפרחי אחילוטוס זקוף וכן בעליו השעירים. לעומת אחילוטוס זקוף, הגדל בגדות נחלים ומקווי מים, אחילוטוס שעיר הוא כנראה מין של חורש מוצל וטחוב.

  • הצמח היה נדיר מאוד מאז ומתמיד, וייתכן שההכחדה נבעה מגודל אוכלוסיות קטן ביותר, שנגזרות ממנו בעיות האבקה, תאונות דמוגרפיות והסתברות גדולה להכחדה עקב שינוי סביבתי.
  • תפוצתו העולמית רחבה יחסית, אך אין מידע על סכנת הכחדה עולמית.

צמח נוי באירופה ובקליפורניה, צמח מרעה באוסטרליה.

המין גדל בעבר בוודאות רק בכרמל בחורש טחוב ומוצל במפנה צפוני תלול. לכן יש חשיבות ראשונה במעלה לנסיון לאתר מחדש אוכלוסיות של אחילוטוס שעיר בכרמל ואזרוחו בבית-גידול זה.

קרוב לודאי שלפנינו מין שבארץ היה גם בעבר בלעדי לכרמל, והנתונים על הימצאו בגליל, בשומרון או ברמות מנשה כנראה מוטעים. זהו מקרה יחיד בארץ של הכחדה טבעית אשר איננה קשורה לפיתוח והפרעת האדם.