דרבה מחודדת

Draba oxycarpa

ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון.


שם נרדף
דרבה חדת-פרי
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.