חֲלַבְלוּב שָׂעִיר

Euphorbia hirsuta L. (1753)

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם נרדף
Recored as "E. verrucosa"
שם אנגלי
Hairy Spurge
שם ערבי
ליביין
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
ים-תיכוני (אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימור
הירדן ליד כפר בלום
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
4.2
 
סכנת הכחדה
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
2 (2)
בינונית
% אתרים בשמורות
14.3

צמח רב-שנתי שעיר, גובהו 40-70 ס"מ, מתפצל מבסיסו למספר קטן של ענפים זקופים. הגבעולים שחומים לעתים. העלים מכוסים בשערות מפושקות, ונוסף לכך גם בשערות קטנות המהודקות לשטח העלה. שפת העלה משוננת קלות. עלי הגבעול מוארכים, חסרי פטוטרת, מחודדים. התפרחת דמוית סוכך עם 3-7 קרניים. עלי התפרחת רחבים ונגדיים. לתיאור התפרחת – ראה חלבלוב מצרי. בלוטות הכּוֹסִית מעוגלות, לעומת מיני חלבלוב דומים שהבלוטות שלהם מצוייצות. ההלקט שעיר, אורכו 3-4 מ"מ. הפרי מכוסה יבלות זעירות בכל שטחו. הזרעים עגולים, שמנים, חלקים לגמרי. מין קל להגדרה בזכות שעירותו: לא רק העלים והגבעול מכוסים שערות מפושקות, אלא גם הפרי נושא שערות דלילות.

גדל רק בשתי גלילות: בעמק החוּלה (חמישה אתרים) ובשרון (שני אתרים). בעמק החוּלה גדל בעיינות נוחיילה, בחצבאני, לאורך הירדן ליד כפר בלום ובתעלות השקיה מזרחית לקריית שמונה. בעבר נאסף לפחות פעמיים באזור ביצת החוּלה, אך מאז 1982 אין דיווחים על מין חשוב זה מאזור שמורת החוּלה. יש תצפית בודדת בחלבלוב שעיר מפארק הירדן (שיר ורד 1990). אך אין כל דיווחים מבקעת בית-ציידה. בשרון הוא גדל בביצת זייתא ובנחל אלכסנדר. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

גדות נחלים ושוליים של ביצות ומקווי-מים.

צמח רחב-תפוצה ברוב אגן הים התיכון, מערב אירופה והלאה מזרחה עד הודו. גדל בכל ארצות הים התיכון הצפוניות וכן בארצות המגרב. באזורנו גדל בקפריסין, טורקיה, סוריה, לבנון, קווקז וצפון עירק. לא גדל בירדן וגם לא באירן.

על הסוג - ראה חלבלוב עב-הזרע. חלבלוב שעיר שייך לקבוצה צפונית של חלבלובים, אשר איננה מיוצגת בארץ על ידי שום מין נוסף. בתת-סוג שלו נכללים מינים רב שנתיים שהם בני שיח כמו חלבלוב מגובשש וחלבלוב הפקעת הגדל במרומי החרמון.

  • גדל בארץ רק בשבעה אתרים, המרוכזים בשתי גלילות בלבד. רוב האתרים מרוכזים בעמק החוּלה.
  • בית-גידולו – אדמה חרסיתית עמוקה בשולי נחלי איתן וביצות – נהרס כמעט לחלוטין בשישים השנים האחרונות.
  • אין לנו מידע על גודל האוכלוסיות, אך נראה כי הן זעירות. בעמק החוּלה לא נערך סקר מינים נדירים.
  • הצמח פריפריאלי צפוני, ואתר נחל אלכסנדר הוא הדרומי בעולם.

מומלץ לערוך סקר יסודי בעמק החוּלה לאיתור כל אתרי המין. אין אנו יודעים לאשורם את תנאי גידולו. מומלץ לתחם שתי חלקות בחוּלה ובאזור מפגש נחלי הדן, החצבאני והבניאס. באתרים אלה יש לדאוג לניטור רב-שנתי ולממשק הידרולוגי ואקולוגי שישמר את אוכלוסיית המין.

צמח צפוני רב-שנתי, הגדל בארץ רק בשתי גלילות ובשבעה אתרים בלבד. בית-הגידול – שולי נחלים וביצות עם אדמה חרסיתית המוצפים עונתית – נהרס ברובו בשישים השנים אחרונות. המין פריפריאלי צפוני, ואוכלוסיות ישראל הן קצה תחום תפוצתו העולמי.