פֶּרַע מְחוּדָּד

Hypericum tetrapterum Fries

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם נרדף
H. acutum
שם אנגלי
St. Peter's Wort, Square-stemmed St. John's Wort
שם ערבי
דירנה
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
ים-תיכוני – אירו-סיבירי
אתר מרכזי לשימור
עיינות נוחיילה ותל דן
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
5.3
 
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
2 (3)
% אתרים בשמורות
20.0

עשב רב-שנתי בעל שלוחות שבסיסו מעוצה. מגיע לגובה 20-30 ס"מ. הגבעולים מסועפים, קרחים ובעלי ארבע צלעות מכונפות. העלים נגדיים, אורכם 1.5-3 ס"מ, מוארכים-סגלגלים וקהים בקצותיהם. על צידו העליון של העלה יש בלוטות שקופות ובקרבת שולי העלה יש בלוטות שחורות. התפרחות בצורת אשכול-סוכך, קיצוניות או בחיקי העלים. קוטר הפרח 1.5 ס"מ. אורך הגביע כמחצית מאורך הכותרת. עלי הגביע מאוחים בבסיסים, אזמלניים-מחודדים ויש עליהם בלוטות, בעיקר בשוליים, ולעתים בקצה עלה הגביע יש בלוטה שחורה גדולה. חמישה עלי הכותרת צהובים ומכוסים בדלילות בבלוטות שחורות ובבלוטות שקופות. האבקנים מרובים, מאוגדים בשלישיות, מאוחים עד רבע מאורכם. בראש הקונקטיב (הרקמה המחברת בין שני שקי האבקה של המאבק) ישנה בלוטה שחורה. השחלה עילית ומספר עלי השחלה 3-5. הפרי - הלקט בעל 3-5 מגורות, מכיל זרעים מרובים ומחורצים. הפריחה בחודשי יולי-ספטמבר.

הצמח נמצא כיום בשתי גלילות: עמק החולה והגולן. בסך הכל יש בארץ ארבעה אתרים, אך לפי הערכה ישנם חמישה אתרים. בצפון עמק החולה שרד בנוחיילה, תל דן ונחל שניר (חצבאני) ונעלם מאזור דפנה – הגושרים. בגולן הצפוני נמצא בבניאס ונעלם מאזור תל עזזיאת. בעבר נאסף פעם יחידה בגליל התחתון בנחל יבנאל (1957) אך נעלם משם. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

בישראל-אדמה לחה, בקרבת נחלים ומעיינות. במזה"ת במקווי מים, לאורך גדות נחלים וביצות עד רום של 1,900 מטר.

גדל בכל ארצות אירופה כולל סקנדינביה בצפון והקווקז בדרום-מזרח; במזה"ת: טורקיה, צפון ומערב איראן, צפון עיראק ומערב סוריה. לא נתון מלבנון.

התפוצה של רוב הסוגים במשפחת הפרעיים היא טרופית וסוב-טרופית, ורק הסוג פרע חודר לאזורים ממוזגים. בסוג פרע כ-370 מינים, רבים מהם באזור הים-תיכוני. אופייניות להם בלוטות שחורות הפזורות על העלים ועל חלקי הפרח ובלוטות שקופות בעלים. פרע מחודד נמנה על "סקציית פרע" (Sect.Hypericum) שבה בלוטות שחורות מופיעות תמיד על הגבעולים, העלים וזירי האבקנים, אך בעלי הגביע ובעלי הכותרת נוכחותן לא עקבית. בישראל נמנים על סקציה זו שלושה מינים: פרע מסולסל, פ. מנוקב ופ. מחודד. בעוד שלפרע מחודד ארבע צלעות בולטות לאורך הגבעול, הרי בשני המינים האחרים יש רק שתי צלעות אורך.

  • מספר הגלילות פחת משלוש לשתיים וגם בגלילות שבהן הצמח שרד, מספר האתרים קטן ביותר ונמצא במגמת ירידה.
  • הירידה במספר האתרים משקפת את הצטמצמות בית הגידול של מעיינות ונחלים בצפון הארץ.
  • הצמח מוגן בשמורת דן, בשמורת נחל שניר ובבניאס.
  • הצמח מצוי בכל ארצות אירופה ואין נתונים על היותו בסכנת הכחדה בארצות אלה.

יש לקיים מעקב רב שנתי אחר הצמח באתרים שבהם נצפה ונאסף ולתעד את גודל האוכלוסיות ואת מגמות השינוי עם הזמן ובהתאם לכך להכין תוכנית מימשק. כמו כן כדאי לגדל צמחים מייחורים בגני מקלט ובגינות של השמורות בהן הוא גדל – תל דן, נחל שניר ובניאס.

צמח רב-שנתי נמוך של קרקעות לחות וגדות נחלים בעמק החולה ובגולן. נדיר מאד ומצוי במספר מצומצם של אתרים שמספרם נמצא במגמת ירידה.