טופח החרמון

Lathyrus roseus

ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון.


שם נרדף
טופח ורוד
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.