פִּשְׁתָּה מְשׁוּלֶשֶת

Linum trigynum L.

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם אנגלי
Trigid Flax
שם ערבי
קיתאן (טריגידום)
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אתר מרכזי לשימור
הר קטע ממזרח לישוב נמרוד למרגלות החרמון
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
3.7
 
פגיע
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
1 (1)
% אתרים בשמורות
0

צמח עשבוני חד-שנתי זקוף בעל עלים מסורגים שגובהו 7-20 ס"מ. הצמח קרח לחלוטין והעלים הסרגליים מסודרים בצורה רעופה לאורך הגבעול. הגבעול הראשי מפוצל לרוב בבסיסו, אך יש גם פרטים בעלי גבעול ראשי בודד. אורך העלים 3-20 מ"מ ורוחבם 1-2 מ"מ. הפרחים צהובים קטנים, אורכם 4-5 מ"מ, יושבים על עוקצים קצרים (2-4 מ"מ) לאורך הגבעולים העליונים. הפרח מחומש, כלומר בעל חמישה עלי גביע, חמישה עלי כותרת, חמישה אבקנים ושחלה בת חמישה עמודי עלי המאוחים לשחלה. הפרי – הלקט זעיר שגודלו 2 מ"מ, דמוי חבית בן עשרה חריצי אורך. הוא ניצב יבש, צמוד לצמח האם חודשים ארוכים והזרעים הזעירים דמויי ביצה (1.1 מ"מ גודלם)מתפזרים בהדרגה מסדקי האורך. הפריחה באפריל-מאי. שם הסוג בלעז "לינום" משמש כמקור לשם השגור בשפות רבות לאריגים.

הצמח גדל בשני אתרים סמוכים בחרמון הנמוך – הר קטע ומג'דל שמס. באביב 1983 דווח על הימצאו באילנות מזרח אשר בשרון, אולם הגדרתו משם נתונה בסימן שאלה. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

גדל בישראל ובלבנון על תשתית אבן-חול נובית, אך בטורקיה ובאזורים אחרים של הים התיכון גדל במדרונות עשבוניים יובשניים; בקפריסין לדוגמא, גדל על סרפנטינים ובטורקיה בגריגה קירטונית. ייתכן שהמאחד את בתי-הגידול של המין, הוא תחרותיות נמוכה המאפיינית בתי גידול עם תנאי קרקע נחותים בהם יש כיסוי צומח דל. באופן זה ניתן אולי להסביר את השוני בין האוכלוסייה הראשית הגדלה באבן-החול של הר-קטע לבין האוכלוסייה הקטנה שנמצאה במדרון חווארי של גבעה 1166 במג'דל-שמס.

צמח שעיקר תפוצתו באגן הים-התיכון: צפון-אפריקה, דרום אירופה, קפריסין, לבנון, מערב סוריה, טורקיה וצפון איראן. על פי רשימת מיני הבר של המזרח התיכון (Conspectus Florae entalis) הצמח גדל גם בצפון ערב ובתת-האזור האריתראי-ערבי.

הסוג פשתה הינו סוג ממוזג סוב-טרופי הכולל כ-180 מינים, שמרכז תפוצתם הוא האזור הים-תיכוני. באירופה גדלים 36 מינים ובטורקיה 38, מספר המינים הרב ביותר במדינה כלשהי. בתוך הסוג, פשתה משולשת נמנית על הסקציה Linastrum שעליה נמנים בישראל גם פשתה אשונה ופשתת המכבד. אלה הם מינים חד-שנתיים בעלי פרחים צהובים זעירים; עלים קרחים ומסורגים חסרי בלוטות על עלי הלוואי, שאינם יוצרים שושנת בבסיס הצמח; גביע מחודד; ועלי כותרת מפורדים לגמרי או מאוחים באופן חלקי. פשתת המכבד נבדלת מפשתה משולשת בתפרחת מכבד מסועפת מאד. פשתה אשונה דומה למדי לפשתה משולשת, אולם נבדלת ממנה בעלים מחוספסים, גבעולים אשונים ותפרחת צפופה עם פרחים גדולים יותר. ככל הנראה, כל המינים מסקציה זו בישראל הם בעלי האבקה עצמית כמעט אובליגטורית, תופעה המתקשרת עם הפרח הזעיר שלהם, ועם העובדה שאין להם הטרוסטיליה כמו במיני הפשתה בעלי הפרחים הגדולים והאטרקטיביים (כמו פשתה שעירה ופשתה גדולה). במינים ההטרוסטיליים בחלק מהפרטים באוכלוסייה עמודי העלי גבוהים מהאבקנים ובחלק אחר האבקנים גבוהים יותר. להבדל מורפולוגי זה יש בסיס גנטי וחשיבותו היא במניעת האבקה עצמית, שכן קיים התאם בהפריה רק בין אבקה וצלקת מאבקנים ועמודי עלי בעלי גובה זהה, כלומר בין פרטים שונים. לעומת זאת במיני הפשתה בעלי הפרחים הקטנים (פ.אשונה, פ.המכבד ופ.משולשת), אין הטרוסטיליה ובהם קיימת האבקה עצמית, הקשורה לממדי הפרח הקטנים, להפחתת הראווה ולהקטנת המרחק בין המאבקים לצלקת. פשתה משולשת דומה ביותר למין חד-שנתי השכיח באירופה – Linum catharticum. שני המינים זהים כמעט בכל מאפייניהם אלא של-Linum catharticum יש פרח לבן שבסיסו צהבהב. מין זה שכיח באירופה במעונות מופרים. שני המינים מותאמים לבתי-גידול עונתיים, שיטת ההאבקה שלהם בעיקר עצמית והצימוח שלהם מהיר תוך עשיית זרעים עם אחוזי חנטה כמעט מלאים. אפשר לשער כי פשתה משולשת היא מין מוצא ל-L. catharticum, שכן פ. משולשת גדלה בבית-גידול ים-תיכוני טבעי וראשוני, בעוד המין האירופי גדל במעונות זמניים מופרים באזור מושלג בחורף.

  • צמח הגדל רק בגלילה אחת בשני אתרים, ונצפה רק פעמיים. אין מידע עדכני על שינויים במצבו באתרים אלה ועל גודל האוכלוסיות.
  • שטחי אבן החול למרגלות החרמון רגישים לפיתוח (בעיקר חקלאי) והדבר יוצר איום על האוכלוסיות.
  • האוכלוסייה בהר קטע נמצאת בתחומי שמורת החרמון.
  • הצמח רחב תפוצה למדי בעולם ואינו מופיע בספרים אדומים או ברשימות, למעט מהרי הקרפטים, שם הוגדר כצמח באיום (VU).

יש לערוך סקר יסודי לגבי המיקום, הגודל והתנודתיות של אוכלוסיית מרגלות החרמון ליד נמרוד. יש לברר ולאשש או להפריך את מציאות הצמח באילנות.

צמח חד שנתי נדיר מאד הגדל רק בשני אתרים למרגלות החרמון, בבית גידול של אבן חול הרגיש לפיתוח. המידע על האוכלוסיות לוקה בחסר.