מרמר הלבנון

Marrubium libanoticum

ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון.


שם נרדף
מרוביון הלבנון
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.