דַּק-זָנָב נִימִי

Parapholis filiformis (Roth) C. E. Hubb. (1946)

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם נרדף
דַּקְזָנָב
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אתר מרכזי לשימור
מלֵחת עתלית, מלֵחת עכו
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
4.2
 
סכנת הכחדה
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
2 (2)
בינונית
% אתרים בשמורות
0

דגן חד-שנתי קטן, גובהו 6-13 ס"מ, דומה לסוג זון. הצמח מסתעף מבסיסו ל-1-3 (4) ענפים קצרים, המסתיימים בתפרחת דמוית שיבולת הנישאת על גבעול ישר. השיבוליות שקועות בתוך ציר הגבעול, ולכן לא מבחינים על פי רוב כי חלקם העליון של הגבעולים הוא למעשה השיבולת והפרחים. שתי הגלומות של כל שיבולית עומדות זו מול זו מאונכות לציר השיבולת המרכזי. הגלומה בת 5-8 עורקים ואורכה פי 1.5-2 מאורך הפרחים. בכל שיבולית יש פרח אחד בלבד והיא חסרת מלענים. הגלומות מחודדות בראשן ונושאות במרכז גבן קרין, המחלק אותן לשני חלקים בלתי שווים; החלק הפנימי קרומי וצר, ואילו החלק החיצוני גלדני ובולט. התפרחת שיבולת גלילית וצרה, המתפרקת לאחר ההבשלה לשיבוליות, וכל יחידת תפוצה כוללת שיבולית ופרק מציר הגבעול הצמוד אליה. דק-זנב נימי דומה במראהו לנימית ממולענת, אך הגבעול שלו עבה יותר ועליו רחבים יותר. בהשוואה לדק-זנב קשתני גבעול התפרחת שלו ישר ולא כפוף כחרמש; עובי השיבולית —כ-1 מ"מ בלבד (לעומת 1.5-2 מ"מ בדק-זנב קשתני); ובגלומה מספר רב של עורקים (5-8 לעומת 3-5 בדק-זנב קשתני).

ידוע בעבר ובהווה רק משתי גלילות: עמק עכו וחוף הכרמל. בעמק עכו גדל במלֵחת עכו =(שמורת שפך הנעמן), במלֵחת הקישון ובחניון חנה וסע במפרץ חיפה. בחוף הכרמל גדל בברֵכות המלח בעתלית, במלֵחת עתלית ובמעגן מיכאל. דק-זנב נמצא רק באתרים אלה, ונעדר מאתרים נוספים שגדל בהם בעבר – חוף דור, וקטע החוף מעתלית לחוף הכרמל. במלחת עתלית, הנמצאת כמאה מטר פנימה מחוף הים, נמצאת האוכלוסייה הגדולה בארץ. היא נמצאה לראשונה בשנת 1921, ובשנת 1994 נספרו בה 700 פרטים בשטח של 200 מ"ר. במלחת עכו הייתה ידועה אוכלוסייה גדולה (זהרי, נופי הצומח של ארץ-ישראל), שם הוא עדיין מין שולט בכתמי צמחים חד-שנתיים יובשניים. השטח שהוא גדל בו מיועד לבינוי, ולכן צפוי ליהרס בעתיד. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

דק-זנב נימי גדל בחול מלוח בשולי מְלֵחוֹת ולאורך חוף הים, בחברת סמר חד.

מין ים-תיכוני–אטלנטי, הגדל לאורך חופי ימים בכל ארצות הים התיכון ובאיים. במזרח התיכון מצוי רק בחופי טורקיה ובאיים שלה. נעדר ממצריים, סוריה ולבנון.

הסוג דק-זנב הוא סוג קטן, הכולל רק 6 מינים, כולם חד-שנתיים, הגדלים באגן הים התיכון ובמזרח-התיכון עם חדירה לאזור האטלנטי של אירופה, שמשתרעים בו אזורים נרחבים של ביצות מלוחות. חמישה מינים של דק-זנב גדלים במזרח התיכון ושניים מהם בישראל – דק-זנב נימי ודק-זנב קשתני. סוג זה קרוב סיסטמטית לסוג אגרופירון, שגם בו יש שיבוליות שקועות בציר התפרחת ושתי גלומות הניצבות לגבעול, אך פורמלית הוא ממוקם בשבט מיוחד במשפחת הדגניים (Tribe Monermeae), הכולל בארץ רק את מיני הדק-זנב ואת המין גלימה גלילית.

  • המין נדיר וידוע רק משישה אתרים בשתי גלילות בלבד, עמק עכו וחוף הכרמל.
  • רוב האתרים נמצאים בסכנת הרס מיידי. אתר מלֵחת עכו מיועד לבינוי, ובמפרץ חיפה בנו ונעשו עבודות עפר ברוב שטח המלֵחה וקרוב לוודאי שמאז 1994 הושמדו האוכלוסיות. בחוף עתלית–חוף הכרמל הוכחדה האוכלוסייה כנראה על ידי פעילות אינטנסיבית של נופשים. כל האתרים פגיעים מאוד בשל פעילות נופש רבה בחופים.
  • גודל האוכלוסיות בכתמים הוא בסדר גודל של מאות פרטים.
  • יש חשש לסיכון גם בארצות אחרות לחופי הים התיכון.
  • הצמח נמצא רק באתר אחד בשמורה מוצעת – מלֵחת עכו בשמורת חוף הנעמן.

לתחם ולהכריז שתי שמורות בביצות חוף: אחת בעתלית והאחרת במלֵחת עכו, ובה לנטר, ואם יש צורך – לשקם את האוכלוסיות.

צמח חד-שנתי קטן ונדיר של מְלֵחוֹת וחולות מלוחים בחופי הים התיכון. לכאורה נודעת לו חשיבות מעטה כמרכיב בצומח, במגוון ומבחינת האטרקטיביות. אך מנקודת המבט של שמירת טבע הוא מתגלה דווקא כמין אינדיקטור מצוין לבית-גידול של ביצות מלוחות בחופי הים התיכו. בית-גידולו נהרס בעקבות הפיתוח הנמרץ בכל החופים וההצטופפות של בני האדם בהם למטרות נופש. כמו כן הוא מין פריפריאלי מערבי וצפוני, שאוכלוסיותיו בישראל מקוטעות מאלו של טורקיה ויוון.