נוציץ המדבר

Pterocephalus pulverulentus

ברשימת המינים הנדירים מאוד.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים הנדירים מאוד

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.