רפונטיקון זוחל

Rhaponticum repens

ברשימת המינים האפיזודיים.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים האפיזודיים

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.