נוקשן מזרחי

Scleranthus orientalis

ברשימת המינים בסכנת הכחדה.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אתר מרכזי לשימור
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
None
 
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
None (None)
% אתרים בשמורות
No Data

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.