אשבל הארזים

Stachys ehrenbergii

ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון.


שם נרדף
אשבל אהרנברג
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.