אֶשְׁבָּל אֶרֶךְ-שִׁבֹּלֶת

Stachys longispicata Boiss. & Kotschy (1879)

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם נרדף
אשבל ארך-שיבולת
שם אנגלי
Long-Spiked Woundwort
שם ערבי
גורטום (טווילה)
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
מזרח-ים-תיכוני ומערב-איראנו-טורני
אתר מרכזי לשימור
מעיינות נוחיילה
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
3.7
 
פגיע
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
4 (6)
גבוהה
% אתרים בשמורות
15.4

עשבוני רב-שנתי מאפיר, שגבעוליו זקופים ומתנשאים לגובה של 60-160 ס"מ. כל חלקי הצמח צמירים, מכוסים שערות רכות. העלים קטיפתיים משני הצדדים וחרוקים-משוננים עדינוֹת. העלים התחתונים נישאים על פטוטרות, אורכם 3-7 ס"מ והם לבובים בבסיס. עלי התפרחת יושבים, דמויי ביצה, חרוקים בשפתם. דורי הפרחים (חוץ מהתחתונים ביותר) מקובצים לתפרחת ארוכה רצופה בקצה הגבעול. רוחב התפרחת 1-1.5 ס"מ. הגביע מלבין, אורכו 6-7 מ"מ. צבע הכותרת ורוד בהיר עד לבנבן, לפעמים לבנבן-ירקרק, צינור הכותרת קצר מהגביע, ואוגן הכותרת אינו בולט במיוחד לעין, בפרי 4 פרודות מעוגלות בראשן. פורח ממאי עד אוקטובר.

גדל בגלילות עמק החוּלה, גליל-עליון, גולן, בקעת כנרות, ועמק הירדן העליון. המין שכיח רק בעמק החוּלה, ובשאר הגלילות הוא גדל רק בשוליים הקרובים לעמק החוּלה - בגליל העליון נמצא בעבר הרחוק בכפר-גלעדי ובנבי-יושע; בגולן גדל רק בנחלים היורדים לעמק החוּלה (עין שמיר, עין נוטרה, נחל שוח, נחל גילבון). הוא נדיר בבקעת כנרות, ונאסף בשני מקומות בעמק הירדן העליון. נכחד כנראה מעמק יזרעאל, שם נאסף ב-1923. נתון בפלורה פלשתינה גם מהשומרון. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

בשולי תעלות, ביצות וערוצים שזורמים בהם מים זכים.

תחום תפוצתו הוא במזרח התיכון - דרום טורקיה ומזרחה, צפון עירק, סוריה, לבנון וצפון ישראל.

על הסוג – ראה אשבל השדה. אשבל ארך-שיבולת שייך לתת-סקציה "נאה" בתוך הסוג אשבל. רוב המינים בקבוצה הם צמחי מים, והטקסונים הקרובים לו ביותר סיסטמטית והדומים לו הם אשבל הביצה ואשבל נאה. אשבל הביצה נבדל מאשבל ארך-שיבולת בדורים מרובי פרחים, היוצרים תפרחת מופסקת לדורים-דורים, שרוחבם 2-3 ס"מ. תכונות אלו וריאביליות מאוד בשדה. אשבל נאה, שהוא מין נדיר ביותר הגדל באזור עמק דן בצפון עמק החולה, נבדל מאשבל ארך שיבולת בגודל הגביע - בעוד לאשבל ארך-שיבולת גביע באורך 6-7 מ"מ הרי לאשבל נאה גביע באורך 8-11 מ"מ, המתקשה בהבשלה ושיניו נשארות זקופות. לשפה העליונה של כותרת אשבל ארך-שיבולת יש שנץ החסר באשבל נאה. בפלורה של טורקיה ניתנים סימנים מבדילים קצת שונים בין המינים מאשר בפלורה פלשתינה - לאשבל נאה יש לפי זה מספר רב של פרחים בדור לעומת אשבל ארך-שיבולת, והגביע שלו שעיר הרבה פחות. גודל הגביע שלהם ( 6-9 מ"מ) כמעט זהה.

  • פעולות ניקוז והרחבת שטחי עיבוד יחד עם ההתמעטות הכללית של בתי הגידול של מים נקיים בצפון הארץ גרמו להכחדת אוכלוסיות ולהיעלמות הצמח באתרים שהיה בהם בעבר.

מומלץ לשמר את בית-גידולו, למנוע כניסת בקר למקווי המים שהוא גדל בהם, ולדאוג לאספקת מים זכים בכמות מספקת שתיצור זרימה חזקה דייה לקיומו.

צמח מים אשר בית-גידולו הולך ונכחד בישראל. תפוצתו בישראל פריפריאלית צפונית. מאז המאה ה-20 הוא נכחד לפחות משתי גלילות ומאתרים אחדים. ההבדלים בין אשבל ארך-שיבולת לאשבל-הביצה אינם מוחלטים. אשבל הביצה נפוץ בכל האזור הים-תיכוני בישראל וכמעט בכל אוכלוסייה נמצאו פרטים שדורי הפרחים מקובצים בהם באופן רצוף בצד פרטים שדוריהם מפורדים. בהכללה אפשר לומר שתכונת התפרחת הרצופה נפוצה יחסית הרבה יותר באוכלוסיות עמק-החוּלה. אם יתברר כי אשבול ארך-שיבולת אינו מין עצמאי טוב, יש להוציאו מרשימת הצמחים האדומים בישראל.