אֵשֶׁל מִתְנָנִי

Tamarix passerinoides Delile ex Desv.

ברשימת המינים בסכנת הכחדה.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אתר מרכזי לשימור
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
3.2
 
פגיע
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
None (None)
% אתרים בשמורות
No Data

תרגום ערכים נוספים נמצא בעבודה