תִּלְתָּן צַר-עָלִים

Trifolium angustifolium L.

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם אנגלי
Narrow-leaved Trefoil, Fine-leaf Clover
שם ערבי
נפל
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
ים-תיכוני (מערב איראנו-טוראני)
אתר מרכזי לשימור
נחל נשר
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
3.7
 
פגיע
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
3 (3)
% אתרים בשמורות
0

עשב חד-שנתי זקוף שגובהו 15-20 ס"מ, בעל עלים תלתניים מוארכים ושעירים. העלעלים של ת. צר-עלים ארוכים (30-45 מ"מ) וצרים מאוד (2-4 מ"מ), בעלי עוקץ ארוך ודק, דומים מעט לעלה של עשב דגני. בבסיס עוקץ העלה יש שני עלי-לוואי קרומיים המסתיימים בחוד ארוך ומאוחים לציר הגבעול לאורך 5-7 מ"מ. התפרחת היא קרקפת מוארכת, מורכבת מעשרות רבות של פרחים סגולים שאורכם כאורך הגביע כולל שיניו. מפרש הכותרת צר וארוך והוא מקביל לציר הגביע וצינור הכותרת. הגביע בעל 10 עורקים, שיניו ארוכות במקצת מאורך צינורו וקשתיות, שן אחת גדולה מהשאר, והוא בעל שערות מפושקות לבנות. הגביע מתפשק בזמן הפרייה, לועו סתום באופן חלקי ע"י טבעת מעובה והוא איננו מתפרק מציר התפרחת בעת ההבשלה. הפרי תרמיל זעיר בלתי נפתח בן זרע אחד, חבוי בתוך הגביע. דרך ההפצה היא סינפטוספרמיה, כלומר הפירות הצמודים מופצים כחטיבה אחת. הפריחה בשיא האביב, לרוב בתחילת חודש אפריל.

הצמח גדל בכרמל בעמק עכו ובחרמון הנמוך בשלושה אתרים בסך הכל. התגלה לראשונה בארץ בכרמל בשנת 1897 על ידי הבוטנאי בורנמילר (Bornmler) ומאז לא נאסף ונחשב כנכחד, או כאפיזודה של הפצה ארוכת-טווח. גילויו מחדש על ידי יואב גרטמן בנחל נשר ליד הכניסה לבית-קברות בשנת 1996, כמאה שנה לאחר בורנמילר, הוא אינדיקציה כי לפחות חלק מהמינים החד-שנתיים הנחשבים כאפיזודיים בהופעתם בישראל, מקיימים למעשה אוכלוסיות קבועות ששורדות באמצעות בנק-זרעים בקרקע. האתר בעמק עכו התגלה ב-2007 בשפך הקישון ע"י יאיר אור. בהר קטע שבחרמון הנמוך יש אוכלוסייה גדולה וקבועה אשר התגלתה ב-2008 על ידי יאיר אור. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

בישראל נדיר ביותר. נמצא עד כה בעיקר במעונות מופרים בצד כביש למחצבת נשר בכרמל הצפוני, מקום שבו גדל חורש אלון מצוי. בשפך הקישון הוא גדל באתר חולי מופרע. בית-גידול נוסף הוא מחשופי אבן-חול עשירה בחוואר ליד הר-קטע שלמרגלות החרמון ברום 1,100 מטר, שם הוא גדל בבתת סירה קוצנית ואזוביון דגול.

מין רחב תפוצה הנפוץ בצפון אגן הים התיכון מחצי האי האיברי דרך כל ארצות מזרח הים-התיכון והאיים האגאיים ומזרחה לסוריה, לבנון, צפון איראן ועד הקווקז. באירופה גדל גם באוסטריה, יוגוסלביה וחצי האי-קרים. גדל באיי מיקארונזיה. אינו מופיע בירדן (הנתון מקניון ההידאן מוטעה - זהו ת. נאה).

על הסוג – ראה תלתן נימי. תלתן צר-עלים שייך לקבוצת תלתן הארגמן, המהווה תת-סקציה בסקציה הגדולה Trifolium. קבוצה זו כוללת עשרה מינים חד-שנתיים של תלתן בעלי פרח סגול-ארגמן, שבעה מהם גדלים בישראל. ת. צר-עלים נבדל משאר המינים בקבוצה - ת. הארגמן, ת. ארץ-ישראלי, ת. בלאנש, ת. דו-גוני, ת. נאה ות. הנביאים, בעלעלים הצרים שלו. זהו מין קרוב מאוד אך נבדל היטב וסימפטרי (חופף בתחום התפוצה) לת. הארגמן, אחד ממיני התלתן הנפוצים בארצנו הבונה משטחי פריחה ארגמניים מרהיבי עין בשיא האביב בחבל הים-תיכוני. אזור הלבנט הוא מרכז ההתמיינות של הקבוצה. קיים דגם תפוצה סימפטרי (חפיפה בתחום התפוצה) בין חלק מהמינים (תלתן נאה, ת. צר-עלים ות. הארגמן) ובחלק אחר קיים דגם אלופטרי (הפרדה בתפוצה הגיאוגרפית) (ת. א"י לעומת ת. הארגמן ות. בלאנש).

  • הצמח היה ידוע בעבר הרחוק רק באתר אחד בכרמל ונחשב כנכחד. מספרי הגלילות והאתרים הידועים היום (שלושה) גדולים מבעבר, והדבר נובע ככל הנראה מגילוי מחודש או בהופעה מתוך בנק זרעים קיים ולא מהתנחלות אפיזודית כתוצאה מהפצה ארוכת טווח.
  • גודל האוכלוסיות נע בין עשרות למאות פרטים. בכרמל נספרו ב-1997 800 צמחים ואילו בקישון נצפו ב-2007 40 פרטים.
  • הצמח גדל במקומות המושפעים מפעילות האדם וייתכן שפעילויות פיתוח יחסלו את האוכלוסיות בכרמל ובקישון.
  • אינו מוגן בתחומי שמורת טבע.
  • נפוץ מחוץ לישראל ואינו נתון בסכנת הכחדה עולמית.

מומלץ לנטר את האוכלוסיות הידועות ולנסות לאתר את הצמח במקומות נוספים.

עשב חד-שנתי נדיר מאד של מקומות מופרים במקצת בצפון הארץ, אשר נחשב כנכחד אך התגלה שוב בכרמל ובקישון שוב בשנים האחרונות.

שמידע, א. 1985. ממדף הספרים: מונוגרפיה של הסוג תלתן בעולם, מאת- מיכאל זהרי ודוד הלר. רתם 17: 54-72. שמידע, א. וגרטמן, י. 1996. תלתן צר-עלים - צמח נדיר מאוד בסכנת הכחדה בישראל. כתב-יד. Zohary M. and D.Heller 1984, The Genus Trifolium. Israel Academy of Sciences and Humanities.