תלתן פלישתי

Trifolium philistaeum

ברשימת המינים על סף איום. נכלל בנספחי הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים על סף איום

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.