גרגרנית משובלת

Trigonella spicata

ברשימת המינים על סף איום.


משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים על סף איום

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.