גְּבִיעוֹל מְאוּגָּד

Velezia fasciculata Boiss. (1849)

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר. לחץ כאן למעבר לגרסת הספר.


שם נרדף
וֶלֶזְיָה מֱאֻגֶּדֶת
שם נרדף
Velezia rigida var.fasciculata
שם אנגלי
Dense Velezia
שם ערבי
דובייקה
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אתר מרכזי לשימור
חוף לימן מצפון לחוף אכזיב
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
5.8
 
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
1 (1)
אתר יחיד
% אתרים בשמורות
0

צמח חד-שנתי עדין שגובהו 10-15 ס"מ. העלים סרגליים, נגדיים. הפרחים קטנים, ורודים, יושבים על גבעולים מזוותים. הפרחים חסרי עוקצים, ערוכים בסוככים קטנים בראש הגבעול. הגביע צינורי צר וארוך, דמוי גבעול אדמדם (מכאן שמו העברי של המין), אורכו 10-14 מ"מ, ומתוכו מבצבצת כותרת ורודה צנועה, שחמש אונותיה קצרות, משונצות בראשן. פורח מסוף אפריל עד אמצע מאי, כאשר רוב העשבוניים האחרים כבר קמלים ומתייבשים

המין נמצא בשלושה אתרים בעמק עכו- מרזבת נחל בצת, צפונית לבי"ס שדה אכזיב (חוף לימן) וגשר הזיו (גן לאומי אכזיב). נמצא לראשונה בחוף לימן בשנת 1949 ומאז "נעלם" עד 1974, משנה זו והלאה נרשמו תצפיות שנתיות באוכלוסייה זו. בשנת 1995 נספרו במקום 8,000 צמחים בשטח של חצי דונם. מ-2013 נרשמו תצפיות בשני האתרים הנוספים שנמצאו על ידי סיקו בכור. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

בארץ – חולות מיוצבים וכורכר בקרבת חוף הים. הצמח תואר ממקום ליד נצרת ולכן נכתב בפלורה פלשתינה (1966) כי בית-הגידול הוא בתה.

המין מצומצם בתפוצתו לצפון ישראל, (חסר בלבנון) מערב סוריה ודרום טורקיה.

הסוג כולל שישה מינים הנפוצים במזרח הים התיכון ובמערב האזור האירנו-טורני. מרכז הסוג ברמת אנטוליה. בטורקיה גדלים כל מיני הסוג. הסוג קרוב לסוג חלוק, ויש מינים שקשה להחליט למי מבין השניים לשייך אותם. גביעול מאוגד דומה וקרוב מאוד לגביעול אשון (=ולזיה אשונה). לעומת גביעול מאוגד, הרי גביעול אשון הוא מין נפוץ בארץ באזור ההררי. תפרחתו של גביעול אשון אינה סוככית, אלא פרחיו מפוזרים אחד-אחד לאורך הגבעול. גביעול מאוגד מכוסה שערות בלוטיות, החסרות בגביעול אשון. היו שגרסו שיש לאחד את שני מיני הגביעול למין אחד, ונתנו לולזיה מאוגדת מעמד של זן בתוך ולזיה אשונה- (Velezia rigida var.fasciculata (Boiss.) Post 1883). בפלורה של טורקיה ציין החוקר קוד, כי קרוב לוודאי שגליון העשבייה שנאסף על-ידי בורנמולר מאזור נצרת איננו של המין גביעול מאוגד. זה מבאר את הסתירה מדוע בפלורה פלשתינה ובמגדירים מצוין בית-גידולו של הגביעול כ"בתה", ואנו מדגישים שהמין בישראל גדל בחולות בחוף הים.

  • המין נמצא עד היום בשלושה אתרים קרובים בעמק עכו, בקרקע חולית בשדה חול מיוצב.
  • האוכלוסייה הגדולה בלימן משתרעת בצד כביש נופי לאורך חוף הים בין אכזיב לראש הנקרה. במקום אין שילוט או גדר, וכל משפחה או מכונית יכולה לפגוע בה שלא במתכוון, ורכב-שטח יכול להשמיד בנקל את בנק הזרעים.
  • שתי אוכלוסיות נוספות קטנות מאוד ורגישות אף יותר להפרעות.
  • האוכלוסייה בלימן יציבה על אף חד-שנתיות המין. באתר אלפי פרטים, אשר יש עליהם תצפיות רבות החל משנת 1974.
  • המין מוגבל בתפוצתו בעולם לאזורנו, ונמצא באתרים מעטים בסוריה ובטורקיה באזור החוף הנתון ללחצי פיתוח גדולים.

מומלץ לגדר את האוכלוסייה בחוף לימן ולנטר פעמיים בשנה את המין. יש להשמיד את עצי השיטה המכחילה במקום, ולדאוג ששיחיה מצילה לא תחדור לשטח. תוך כדי הניטור הדמוגרפי יש לבדוק אם האוכלוסייה מתפשטת לאתרים קרובים ואולי לנסות ולאכלס אותה בעוד שני אתרים קרובים.

צמח חד-שנתי קטן ונחבא הגדל בחול מיוצב על גבי כורכר לאורך חוף הים. המין נמצא עד היום בשלושה אתרים קרובים. זהו מין פריפריאלי צפוני שתפוצתו העולמית מצומצמת ביותר, והוא גדל רק בדרום טורקיה ובסוריה באזור החוף של הים התיכון הנתון ללחצי פיתוח גדולים.