בֶּרוֹנִיקָה עֲדִינָה

Veronica anagalloides Guss. (1826)

ברשימת המינים בסכנת הכחדה. מבוסס על הספר האדום של צמחים בסכנת הכחדה בישראל מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן-ספיר.


שם נרדף
וֶרוֹנִיקָה
שם אנגלי
Slender Speedwell
שם ערבי
לבאח'
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
אירו-סיבירי (ים-תיכוני ואירנו-טורני)
אתר מרכזי לשימור
נחל עינן, עינות נוחיילה
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
4.2
 
סכנת הכחדה
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
3 (6)
נמוכה
% אתרים בשמורות
0

צמח מים עשבוני רב-שנתי קרח לחלוטין, הגדל כשבסיסי גבעוליו טבולים במים. הגבעול זקוף, גובהו 30-50 ס"מ. העלים מוארכים, יושבים, נגדיים, לפעמים לופתים את הגבעול. גבעול-התפרחת המרכזי זקוף, נבוב וקרח. הפרחים קטנים ותכולים, ממוקמים על גבעולי-תפרחת צדדים היוצאים מחיקי העלים העליונים. הפרחים אינם מלווים בעלים בבסיסם, נישאים על עוקצים ארוכים במקצת מהפרחים. הפרח גלגלי, פתוח לרווחה, קוטרו 6 מ"מ. מספר עלי הכותרת 4, עלה הכותרת התחתון צר משאר 3 עלי הכותרת. לפרח 2 אבקנים ועמוד עלי אחד. כותרת הפרח נושרת במהרה בצהרי היום. הפרי הלקט אליפטי, בסיסו דמוי יתד באופן ברור. פורח ממרס ועד אוגוסט.

המין גדל בארץ בעבר בתשעה אתרים, הנמצאים בשש גלילות: גולן, עמק החוּלה, גליל עליון, עמק עכו, עמק יזרעאל, שרון ופלשת. בפלורה פלשתינה נתון המין גם מעמק הירדן התחתון, אך לא מצאנו סימוכין לכך. בארבע גלילות שהיה נתון בהן מהעבר הוא נכחד כנראה: בפלשת (נחל רובין), בשרון (נחל פולג), בגליל-העליון (בין חורפיש לפקיעין) ובעמק-יזרעאל (ליד תל-יוסף). המין קשה מאוד להבדלה מברוניקת-המים, ולכן לא בטוח כי נתוני התפוצה הגיאוגרפית אכן מדווחים על אתרים שהמין גדל בהם בוודאות, ואולי נצפתה שם למעשה ברוניקת המים. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

מים זורמים באיטיות בביצות, מעיינות ונחלים.

מין רחב-תפוצה, הגדל בכל אגן הים התיכון, באירופה ובצפון המזרח התיכון.

הסוג ברוניקה הוא סוג גדול הכולל 300 מינים, שעיקר תפוצתם משתרעת באזורים ממוזגים של חצי הכדור הצפוני – אירואסיה וצפון אמריקה. ברוניקה עדינה שייכת לקבוצה סיסטמטית של ברוניקת המים, שהוא מין הברוניקה הנפוץ בבתי-גידול לחים בארץ. מינים אלה גדלים על פני אזורים נרחבים בעולם בכל היבשות – גם באזורים טרופיים וגם באזורים ממוזגים, אך רק בבית-גידול מימי. בכל המינים טבולים העלים והגבעולים התחתונים במים, והתפרחות בולטות מעליהם. בתחום בתי-הגידול הלחים ברוניקת המים היא אחד המינים המוצלחים והשולטים, בצמוד לסוגים גרגיר וכרפס. במזרח התיכון יש המפרידים את ברוניקת המים לכמה מינים: ברוניקת המים, החוּלה, סקרדית, סיני ועוד. יש שוֹנוּת גדולה בסימנים הדיאגנוסטיים בתוך כל אוכלוסייה. בעוד שבאירופה קל להפריד לדוגמא בין ברוניקת החוּלה לברוניקה נאה, הרי בישראל אפשר להגדיר באותה אוכלוסייה צורות המתאימות לכל שלושת המינים המוזכרים לעיל. בצפון הארץ בעמק החוּלה ובמקווי-מים רבים בגולן הברוניקה היא צמח שכיח מאוד, ואוכלוסיותיה צפופות. באוכלוסיות אלה אפשר לראות בבירור פרטים שעליהם עם פטוטרת ותפרחות יותר צפופות ובחלקן חד-צדדיות. זו הסיבה שלא יוחד מקום לברוניקת החוּלה כטקסון עצמאי ברשימת הצמחים האדומה. מין זה נתון פורמלית רק מעמק החוּלה (ומאתר בודד בגליל העליון) וכנראה שאיננו מין עצמאי בישראל. לפי דעת מספר חוקרים יש לאחד בישראל את ברוניקה עדינה עם ברוניקת המים. אחרים חושבים כי ברוניקת המים וברוניקה עדינה הם בארץ אכן שני מינים טובים וסימפטריים, היינו גדלים זה לצד זה באותם מקווי-מים. לברוניקת המים פרחים גדולים יותר ועלים רחבים יותר, ובסיסם רחב. רצוי לבדוק אם יש שוֹנוּת בתוך האוכלוסיות, הכוללת את מגוון שני המינים, או שהתכונות המצויינות לעיל קבועות ומופרדות בין אוכלוסיות שונות. מידע זה יעזור בהחלטה אם הברוניקה העדינה היא מין עצמאי בישראל.

  • בהנחה שברוניקה עדינה היא מין עצמאי, הרי שהיא נכחדה מארבעה גלילות, וללא ספק נכחדה כליל ממישור החוף. על אף הספק הטקסונומי, אנו מציעים לראותה בשלב זה כצמח אדום. גם הגדרת הסיכון העולמי מותנית בזהותו המדוייקת של הטקסון. בכל מקרה, ההכחדה של האוכלוסיות אשר זוהו כשייכות למין זה מבטאת את הפגיעה הרבה באתרים של מקווי המים בארץ.

לערוך סקר שדה, במקביל למחקר טקסונומי יסודי, ולברר מהם היחסים הסיסטמטיים בין ברוניקת המים, ברוניקה עדינה וברוניקת החוּלה. אם אכן ברוניקה עדינה היא מין עצמאי ושונה מברוניקת החוּלה – מומלץ להקצות לה שתי שמורות (נחל עינן ונחל פולג) ולנטר שם את האוכלוסיות תוך לימוד היחסים האקולוגיים והדמוגרפיים בינם לבין ברוניקת המים.

צמח מים הקרוב מאוד לברוניקת המים. בגלל מעמדו הסיסטמטי הבעייתי, מומלץ לחכות למחקר טקסונומי וסקר שדה ורק לאחריו לממש פעולה ושימור.