פִּשְׁתַּת הַחוֹף

Linum maritimum L.

ברשימת המינים בסכנת הכחדה.


שם אנגלי
Coastal Flax
שם ערבי
קאטאן אל-סהייל
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
ים-תיכוני (אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימור
חוף דור
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
5.3
 
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
1 (3)
אתר יחיד
% אתרים בשמורות
0

עשב רב-שנתי קרח בגובה של 20-50 ס"מ. הגבעולים מרובים ונטויים, מסתעפים לענפים נושאי עלים. העלים התחתונים נגדיים, אליפטיים עד אזמלניים, אורכם 0.6-1.5 ס"מ ורוחבם 2-4 מ"מ, העלים העליונים קטנים יותר, צרים ומסורגים. התפרחת היא אשכול-סוכך דליל. אורך עוקץ הפרח שווה או ארוך מאורך הגביע. הפרחים צהובים-בהירים בצורת מסמר, אורך עלי הכותרת 8-10 מ"מ. הפרחים של פשתת החוף הומוסטיליים, כלומר בכל הפרחים באוכלוסיות העמדה המרחבית היחסית של האבקנים והעליים זהה – בניגוד לפשתה שעירה ההטרוסטילית, שבה קיימות שתי צורות של עמדת אבקנים ועליים בפרחים של פרטים בתוך כל אוכלוסיה. הפרי הלקט בגודל של כ-5 מ"מ. מבין מיני הפשתה הרב- שנתיים בארץ גם לפשתה גדולה יש פרחים צהובים, אך פרחיה גדולים בהרבה. יתר מיני הפשתה בארץ שהם בעלי פרחים צהובים - פ. אשונה, פ. המכבד ופ. מצויה, הם חד-שנתיים ופרחיהם יותר קטנים. הפריחה מאפריל עד אוגוסט.

הצמח גדל כיום רק בחוף הכרמל ומוכר משני אתרים: בקרבת דור ובנחל דליה. נכחד מאתרים אחרים בגלילה זו שבהם נצפה בעבר (אזור הכבארה). הצמח נכחד משתי גלילות נוספות במישור החוף: עמק עכו – שם נצפה בעבר בסביבות נחל נעמן וכפר מסריק ובפלשת –בנחל שורק. התצפית האחרונה היא מ-1980 (השתלמות רת"ם) ונקודה זו מסומנת במפה בצבע שחור כאתר שהיה קיים אחרי 1965. כמוכן נכחד מפלשת - שם גדל בנחל שורק. יש איסוף של נפתולסקי מאזור רפיח ברצועת עזה מ- 1924 ו-1925. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

מקווי מים ושקעים לחים, מלחות.

פשתת החוף גדלה בארצות אגן הים התיכון ובאיים: פורטוגל, ספרד, האיים הבלאריים, צרפת, קורסיקה, איטליה, סרדיניה, סיציליה, מדינות יוגוסלביה לשעבר, יוון, קפריסין וישראל. יש דיווח גם מאוסטריה. בצפון אפריקה גדלה במרוקו ובאלג'יריה. המין תועד לראשונה בפלורה של טורקיה ב-1996, ואין תיעוד על הימצאותו בסוריה, לבנון וירדן. לפיכך, ייתכן שהאוכלוסיות בישראל מהוות מובלעת המקוטעת מרצף התפוצה הגיאוגרפית של המין באגן הים התיכון.

בסוג פשתה יש כ-200 מינים באזורים הממוזגים והסובטרופיים. מרכזי התפוצה הם האזור הים-תיכוני וצפון אמריקה. המין החשוב מבחינה כלכלית הוא פשתה תרבותית (Linum usitatissimum) בעלת הפרחים התכולים המשמשת לייצור סיבי הפשתן, הגדלה פה ושם גם בארץ כפליט תרבות.

  • הצמח שנמצא בישראל בנסיגה מתמשכת מבחינת מספר הגלילות ומספר האתרים שבהם הוא גדל, שרד כיום רק בגלילה אחת לעומת שלוש שבהן היה בעבר. מספר האתרים הכולל ירד לשניים, כאשר בעבר הצמח נצפה בשישה אתרים נוספים.
  • ב-2 האתרים שבהם הצמח נמצא, הפרטים מרוכזים בכתמים ששטחם קטן וגודל האוכלוסייה בהם נאמד בעשרות בודדות של פרטים, עד 200.
  • הצמח גדל בבתי גידול של מישור החוף שרגישים מאד לפגיעה עקב פיתוח. הממדים הקטנים של האוכלוסיות שנותרו מקטין סיכויי הצלחת רבייה ומעמיד סיכונים גנטיים ודמוגרפיים.
  • האתרים אינם נמצאים בתחומי שמורות טבע מוכרזות.
  • מצוי בכל ארצות אגן הים התיכון ואינו מופיע ברשימות של מינים אדומים בארצות היבשת באירופה. בקפריסין נכלל ברשימת המינים ה"אדומים" בקטגוריה "באיום" (VU ).

מומלץ לנטר את האוכלוסיות המוכרות בחוף הכרמל ולתחום אותן כשטח מוגן. יש לשקול אזרוח מחודש בעמק עכו בשטחים לחים באזור נחל הנעמן. קל לגדלו בתרבות ולכן כדאי לטפח את הצמח בגני מקלט בעמק עכו, כגון בעין אפק, ולהמשיך בפעולות שכבר החלו.

עשב רב-שנתי נדיר מאד של שטחים לחים בחוף הכרמל. מצוי בסכנה חמורה עקב מספר אתריו הקטן, רגישות בית הגידול ואוכלוסיותיו הזעירות. בישראל מצוי גבול התפוצה הדרומי של הצמח באגן הים התיכון.