חוּמְעַת הָאֲוִירוֹן

Rumex rothschildianus Aarons.EX Evenari (1940)

ברשימת המינים בסכנת הכחדה.


שם אנגלי
Rothschild's Dock
שם ערבי
חמייד רוטשילד
משפחה
סיווג מין
ברשימת המינים בסכנת הכחדה
ים-תיכונית במישור החוף
מזרח-ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימור
הגן הלאומי חוף השרון, מדרום מערב לשפיים
1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
המס' האדום
1
10
6.3
 
ערך IUCN
LC NT VU EN CR EW EX
מספר גלילות בישראל
1 (2)
גבוהה
% אתרים בשמורות
40.0

צמח חד-שנתי דו-ביתי שגובהו 15-30 ס"מ. נובט לאחר רדת גשמי החורף הראשונים ומפתח עלים דמויי חץ או לב, בשרניים מעט. הפריחה במרס–אפריל. הן פרחי הזכר והן פרחי הנקבה הם קטנים וירקרקים. הפירות יושבים על גבעול-הפריחה במקבץ צפוף, לעיתים הגבעול מסועף מעט. ההאבקה ברוח, כמו בכל מיני החומעה. לפירות צורה מיוחדת, דמויית אווירון או פרפר, שכנפיו נוצרות מן הקשוות העוטפות את האגוזית, מכאן שמו של הצמח. התפרחות שלמות בתחילת הקיץ, לקראת סופו הן מתפוררות והפירות נושרים לאדמה בסביבת השלדים של צמחי האם. כושר הנביטה של זרעי חומעת האוירון הוא טוב, ומגיע ל-70%-80%. תכונת הדו-ביתיות נדירה מאוד בקרב צמחים חד-שנתיים, והיא מופיעה עוד בארץ רק במרקולית מצויה, אשר גם היא מואבקת ברוח.

גדל כיום בשרון בלבד: בעיקר באזור הגן הלאומי חוף השרון – בשפיים, רשפון ונוף-ים. בשמורת נחל פולג הייתה אוכלוסייה טבעית קטנה לפחות עד אמצע שנות ה-90. הסקר האחרון (נוה,2001) מציין שם 2 אתרים טבעיים בלבד. אוכלוסיות נוספות שהיו בעבר בשרון – בבנימינה, קיסריה ואודים – נכחדו. בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20 נאסף גם בפלשת, בבני ברק. לחץ לצפיה במפת התצפיות הדינאמית של מין זה

חמרה חולית, רגוסול חולי וכורכר פריך-חולי, לעתים בשטחים מבותרים ובמדרונות מוגנים. ברוב האתרים שגדלות בהם כיום אוכלוסיות ניכרת השפעת רסס מי הים. הצומח הוא חברה של אטד החוף, והמלווים האופייניים הם חילף החולות, בן-חיטה שרוני, קחוון החוף ותלתן ארץ-ישראלי.

המין אנדמי, גדל אך ורק במישור החוף של ישראל.

הסוג חומעה מונה 200 מינים באזורים הממוזגים. חומעת האווירון שייכת לתת-סוג Acetosa. חומעת האווירון היא מין מבודד, המתאפיין בצורת הפרי המיוחדת שלו. חומעת האווירון תוארה למדע על-ידי אהרון אהרונסון בשנת 1906 ושמה המדעי ניתן לה לכבודו של הברון רוטשילד.

  • אובדן בתי-גידול עקב פיתוח מואץ במישור החוף הוא הסיבה העיקרית להצטמצמות מספר האתרים. לפני 1965 נרשמו בארץ 15 אתרים, וכיום ידועים רק 2 אתרים ואולי 3.
  • האוכלוסיות מופיעות לרוב בכתמים עם עשרות עד כ-1,000 פרטים. כתמים אלה יציבים כנראה בגודלם בתנאים של חוסר הפרעה. האתרים מבודדים ומנותקים זה מזה. הסבירות לחילוף גנים באמצעות האבקה נמוכה ביותר עקב הבידוד. מכיוון שההפצה היא מקומית, אין ככל הנראה מעבר יחידות הפצה מכתם לכתם. למרות כושר הנביטה הטוב אין חומעת האוירון מתפשטת מעבר לכתמים המצומצמים שהיא גדלה בהם כיום, ויתכן שהדבר נובע מכושר תחרות נמוך.
  • האוכלוסיות מונות כמה עשרות עד כמה מאות פרטים בכל אתר. בגודל כל אוכלוסייה קיימות תנודות שנתיות ניכרות, המשקפות שוֹנוּת בשיעורי הנביטה וההתבססות. אין מידע על מגמה רב-שנתית ברורה של הגדלה או הקטנה בכל אוכלוסייה.
  • המין אנדמי לישראל, והכחדתו מישראל היא הכחדה עולמית.
  • נעשו נסיונות איזרוח אחדים בשנות ה-80 וה-90 בשמורות חרוצים ונחל פולג, מזרעים שמקורם ברשפון. ההנבטה הצליחה ובמשך כמה שנים נצפו מדי שנה עשרות פרטים בחלקות השיזרוע, אך אין ודאות לגבי קיום ארוך-טווח בחלקות החדשות.

מומלץ להרחיב את השטחים בארץ שהמין יהיה מוגן בהם במסגרת שמורות או גנים לאומיים (גן לאומי חוף השרון). יש לגדר ולנטר את האוכלוסיות הקיימות וללמוד על המגמות בדינמיקה הרב-שנתית שלהן. כמו כן יש לשקול ייסוד אוכלוסיות נוספות בתוך השטחים המוגנים בצורה מבוקרת על-ידי זריעה חוזרת בקרקעות מתאימות.

צמח חד שנתי נדיר מאוד, השרוי בסכנת הכחדה חמורה – אנדמי לישראל. גדל ב-2-3 אתרים בקרקעות חוליות בשרון. בתי-הגידול הטבעיים רגישים מאוד לפיתוח. מוגן כיום רק בשמורת נחל פולג, אך גדל גם בתחומי הגן הלאומי חוף השרון. הצמח מומלץ בעדיפות גבוהה לפעולות שימור ושיקום אוכלוסיות.

פולק, ג. 1984 מבחר מיני צמחים אופייניים לחמרה וכורכר – חומעת האוירון. רתם 13: 139-141 נוה, א. 2001. סיכום הפעילות לאישוש אוכלוסיות חומעת האווירון, חוף השרון, 1996–2001. רשות הטבע והגנים. Dafni, A. and Heyn, C.C. 1978. Rumex rotschildianus. In: Lucas, G. and Singh, H (eds.). The IUCN plant red data book. IUCN, Morges, Switzerland. Rottenberg, A. 2001. Rumex rothschildianus, an endemic-to-Israel species, on the verge of global extinction. Israel Journal of Plant Sciences 49: 57-60.