מידע מעודכן על צמחים בסכנת הכחדה ומאמצי השמירה עליהם

מבוסס על "הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

אזוביון דגול
19-04-2017 • רון פרומקין
תצפית מאושרת

דק-זנב מכונף
05-03-2014 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

דק-זנב מכונף
23-02-2014 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

דק-זנב מכונף
05-03-2014 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

גומא שרוני
23-02-2014 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

גומא שרוני
23-06-2014 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

גומא שרוני
19-01-2014 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

גומא שרוני
19-01-2014 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

גומא שרוני
25-05-2017 • רון פרומקין
ממתינה לאישור

גומא שרוני
03-04-2017 • רון פרומקין
תצפית מאושרת