אודות הפרויקט

This site is based on "The Red Book of Israeli Plants - Threatened Plants in Israel" by Prof. Avi Shmida, Dr. Gadi Pollack and Dr. Ori Fragman-Sapir, and on "The Israeli Red List of Threatened Breeding Aves". The site is designed to provide easy access to information on these species. This site is under active development, and more data will be added in the near future.

English translation by Dr. Esther (Cookie) Lachman for plant entries is in progress and is currently available only for a portion of the plants.

ניהול הפרויקט

דן אלון, החברה להגנת הטבע, ד"ר נעם לידר, רשות הטבע והגנים.

עורכי הספר

אסף מירוז, גל וין, זאב לבינג'ר, ד"ר עופר שטייניץ.

וועדה מקצועית

דן אלון, ד"ר נעם לידר, אוהד הצופה, יואב פרלמן ועורכי הספר.

צפרים מומחים

אדר מנחם, אלון דן, ארצי יפעת, בזר ירון, בלבן עמיר, בן-דב אמיר, גורן מידד, גרניט ברק, דקס יובל, הצופה אוהד, וייס נעם, חביב אלי, חדד עזרא, ישראלי נדב, כיאט יוסף, כסלו ליאור, לבינג'ר זאב, מירוז אסף, סגלי רעי, פרידמן גלעד, פרלמן יואב, צורים עדו, קאהן טוביה, רינות אבנר, שוחט אייל, שמשון איתי, שני איתי.

ביקורת עמיתים

פרופ' יורם יום-טוב, ד"ר עוזי פז, ד"ר ניר ספיר וד"ר רועי דור ערכו ביקורת על תהליך העבודה והשיטות שיושמו לקביעת מעמד המינים.