הערכות הסיכון לטבע בישראל

הערכות סיכון למגוון הביולוגי הן כלי חשוב במאבק לשמירת הטבע, והן משמשות לתעדוף המאמצים - הכרזת שמורות טבע וגנים לאומיים, שינויי חקיקה והכרזת מינים מוגנים ושלל פעולות ממשק אקולוגי שמבוצעות בשטחים הפתוחים. הערכות סיכון מתבססות על מידע גיאוגרפי שנאסף בעבודת שדה מאומצת ורבת שנים.

עופות בסכנת הכחדה

עופות הבר של ישראל הולכים ומתמעטים. כאן תוכלו ללמוד אילו מיני עופות עלולים להיעלם מנופי ארצנו. הערכות הסיכון כוללות מפות תפוצת קינון.

לאתר

צמחים בסכנת הכחדה

הספר האדום כולל את צמחי הבר של ישראל הנמצאים בסכנת הכחדה וצמחים נדירים נוספים. במערכת מידע על המינים, הערכות סיכון ומידע גיאוגרפי.

לאתר

זוחלים ודו-חיים בסכנת הכחדה

לקראת עדכון הספר האדום של הזוחלים והדו-חיים בישראל, מידע אודות המינים וידע גיאוגרפי עדכני מרוכז במערכת מידע שתאפשר את הערכות הסיכון המעודכנות.

לאתר

מינים פולשים

רשימת מיני הצמחים הפולשים כוללת מיני צמחים שמצאו את דרכם לארץ בדרכים שונות ו״מרגישים בבית״ תוך איום על בתי הגידול של צמחים מקומיים. המערכת כוללת מידע על המינים, מידע גיאוגרפי, ובעתיד המלצות טיפול וממשק.

לאתר